Medzinárodné Akcie

World Nuclear Symposium

Názov akcie: World Nuclear Symposium

Dátum konania od: 07.09.2022

Dátum konania do: 09.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 29.07.2022

Miesto konania: Park Plaza Westminster Bridge, London, UK

Poznámka: Pre informáciu https://www.wna-symposium.org/

Subjekt: World Nuclear Symposium

Aktualizácia: 28.07.2022