Medzinárodné Akcie

RTC on Molecular Markers and Tilling Applications for Crops Improvement

Názov akcie: RTC on Molecular Markers and Tilling Applications for Crops Improvement

Dátum konania od: 25.09.2023

Dátum konania do: 06.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 26.06.2023

Miesto konania: Katowice, Poland

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: RTC on Molecular Markers and Tilling Applications for Crops Improvement

Prílohy:

MA-0239-2023_TN-RER5024-2301106 Invitation Letter.pdf
MA-0239-2023_TN-RER5024-2301106 Information Sheet.pdf
MA-0239-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023