Medzinárodné Akcie

TM on Advanced Technologies and Systems for Containment Preservation in Accident Conditions

Názov akcie: TM on Advanced Technologies and Systems for Containment Preservation in Accident Conditions

Dátum konania od: 11.10.2022

Dátum konania do: 14.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 25.08.2022

Miesto konania: Virtual Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Advanced Technologies and Systems for Containment Preservation in Accident Conditions

Prílohy:

MA-0239-2022_22-02494E.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022