Medzinárodné Akcie

TM for National Coordinators of the International Reporting System for Operating Experience on Recent Events in NPPs

Názov akcie: TM for National Coordinators of the International Reporting System for Operating Experience on Recent Events in NPPs

Dátum konania od: 17.10.2022

Dátum konania do: 21.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 12.08.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM for National Coordinators of the International Reporting System for Operating Experience on Recent Events in NPPs

Prílohy:

MA-0238-2022_22-03058E_NV.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022