Medzinárodné Akcie

ITC for New and Prospective Points of Contact of the Incident and Trafficking Database

Názov akcie: ITC for New and Prospective Points of Contact of the Incident and Trafficking Database

Dátum konania od: 06.11.2023

Dátum konania do: 10.11.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 21.08.2023

Miesto konania: Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: ITC for New and Prospective Points of Contact of the Incident and Trafficking Database

Prílohy:

MA-0237-2023_23-02317E_NV.pdf
MA-0237-2023_23-02317E_Encl.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023