Medzinárodné Akcie

International Workshop for Team Leaders for Sharing Experiences and Improving the Implementation of the Integrated Regulatory Review Service

Názov akcie: International Workshop for Team Leaders for Sharing Experiences and Improving the Implementation of the Integrated Regulatory Review Service

Dátum konania od: 06.12.2022

Dátum konania do: 09.12.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 20.09.2022

Miesto konania: Ottawa, Canada

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: International Workshop for Team Leaders for Sharing Experiences and Improving the Implementation of the Integrated Regulatory Review Service

Prílohy:

MA-0237-2022_22-02829E_NV.pdf

Aktualizácia: 28.11.2022