Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Safety and Performance Aspects in the Development and Qualification of High Burnup Nuclear Fuels for Water-Cooled Reactors

Názov akcie: Technical Meeting on Safety and Performance Aspects in the Development and Qualification of High Burnup Nuclear Fuels for Water-Cooled Reactors

Dátum konania od: 14.11.2022

Dátum konania do: 18.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 06.09.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting on Safety and Performance Aspects in the Development and Qualification of High Burnup Nuclear Fuels for Water-Cooled Reactors

Prílohy:

MA-0236-2022_22-03005E.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022