Medzinárodné Akcie

Regional Workshop on Radiation Processing for Environmental Applications

Názov akcie: Regional Workshop on Radiation Processing for Environmental Applications

Dátum konania od: 17.10.2022

Dátum konania do: 21.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 15.08.2022

Miesto konania: Ankara, Turkey

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: Regional Workshop on Radiation Processing for Environmental Applications

Prílohy:

MA-0235-2022_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0235-2022_Information sheet.pdf
MA-0235-2022_Invitation letter.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022