Medzinárodné Akcie

Training Workshop on the Safe Operation and Applications of Neutron Generators

Názov akcie: Training Workshop on the Safe Operation and Applications of Neutron Generators

Dátum konania od: 07.11.2022

Dátum konania do: 18.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 23.08.2022

Miesto konania: Seibersdorf, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Training Workshop on the Safe Operation and Applications of Neutron Generators

Prílohy:

MA-0234-2022_22-02959E.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022