Medzinárodné Akcie

IAEA Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme (MSCFP)

Názov akcie: IAEA Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme (MSCFP)

Dátum konania od: 15.07.2022

Dátum konania do: 30.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 30.09.2022

Miesto konania: Pre informáciu.

Nominácia ÚJD SR: Áno

Subjekt: IAEA Marie Sklodowska-Curie Fellowship Programme (MSCFP)

Prílohy:

MA-0233-2022_MSCFP FLYER 2022.pdf
MA-0233-2022_MSCFP POSTER.pdf
MA-0233-2022_MSCFP_NV.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022