Medzinárodné Akcie

Training Workshop on IAEA Methodology to Assess Knowledge Management Programmes in Nuclear Organizations and Education Providers

Názov akcie: Training Workshop on IAEA Methodology to Assess Knowledge Management Programmes in Nuclear Organizations and Education Providers

Dátum konania od: 17.10.2022

Dátum konania do: 21.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 15.08.2022

Miesto konania: Vienna, Austria + online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Training Workshop on IAEA Methodology to Assess Knowledge Management Programmes in Nuclear Organizations and Education Providers

Prílohy:

MA-0232-2022_22-02944E_NV.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022