Medzinárodné Akcie

Advanced, Practitioner-Level Training Course on Preventive and Protective Measures against Insider Threats

Názov akcie: Advanced, Practitioner-Level Training Course on Preventive and Protective Measures against Insider Threats

Dátum konania od: 05.09.2022

Dátum konania do: 09.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 05.08.2022

Miesto konania: Antwerp, Belgium

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Advanced, Practitioner-Level Training Course on Preventive and Protective Measures against Insider Threats

Prílohy:

MA-0231-2022_NV.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022