Medzinárodné Akcie

Biennial Forum of the Network on Environmental Management and Remediation

Názov akcie: Biennial Forum of the Network on Environmental Management and Remediation

Dátum konania od: 18.10.2022

Dátum konania do: 21.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 05.08.2022

Miesto konania: Vienna, Austria + online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Biennial Forum of the Network on Environmental Management and Remediation

Prílohy:

MA-0230-2022_22-02789E_NV.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022