Medzinárodné Akcie

TM on Good Practices and Challenges in Establishing, Implementing and Maintaining a Nuclear Material Accounting and Control Programme for Nuclear Security Purposes at Nuclear Facilities

Názov akcie: TM on Good Practices and Challenges in Establishing, Implementing and Maintaining a Nuclear Material Accounting and Control Programme for Nuclear Security Purposes at Nuclear Facilities

Dátum konania od: 04.12.2023

Dátum konania do: 08.12.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 15.08.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Good Practices and Challenges in Establishing, Implementing and Maintaining a Nuclear Material Accounting and Control Programme for Nuclear Security Purposes at Nuclear Facilities

Prílohy:

MA-0227-2023_23-01010E_Encl.pdf
MA-0227-2023_23-01010E_NV.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023