Medzinárodné Akcie

Training Workshop on Radiological Mapping Using Mobile Instrumentation

Názov akcie: Training Workshop on Radiological Mapping Using Mobile Instrumentation

Dátum konania od: 09.10.2023

Dátum konania do: 13.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 14.07.2023

Miesto konania: Seibersdorf, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Training Workshop on Radiological Mapping Using Mobile Instrumentation

Prílohy:

MA-0224-2023_23-02206E_NV.pdf
MA-0224-2023_23-02206E_Encl.pdf

Updated: 22.08.2023