Medzinárodné Akcie

Interregional Workshop on Emergency Preparedness and Response for Small Modular Reactors

Názov akcie: Interregional Workshop on Emergency Preparedness and Response for Small Modular Reactors

Dátum konania od: 10.10.2023

Dátum konania do: 13.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 03.07.2023

Miesto konania: Daejeon, Republic of Korea

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. Aj v prípade elektronickej prihlášky prostredníctvom Intouch plus systém musí byť prihláška potvrdená podpísaným oficiálnym listom inštitúcie.

Subjekt: Interregional Workshop on Emergency Preparedness and Response for Small Modular Reactors

Prílohy:

MA-0223-2023_INT2023.rtf
MA-0223-2023_INT2023-2301212_Invitation_17May2023.pdf
MA-0223-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Updated: 22.08.2023