Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Nuclear Power Plant Personnel Training

Názov akcie: Technical Meeting on Nuclear Power Plant Personnel Training

Dátum konania od: 07.11.2022

Dátum konania do: 10.11.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 09.09.2022

Miesto konania: Viedeň, online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting on Nuclear Power Plant Personnel Training

Prílohy:

MA-0223-2022_Technical Meeting on Nuclear Power Plant Personnel Training.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022