Medzinárodné Akcie

RW on Best Practices for Reducing Radon Concentrations in Buildings

Názov akcie: RW on Best Practices for Reducing Radon Concentrations in Buildings

Dátum konania od: 12.09.2022

Dátum konania do: 16.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 21.07.2022

Miesto konania: Pula, Croatia

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: RW on Best Practices for Reducing Radon Concentrations in Buildings

Prílohy:

MA-0222-2022_RER9153-2204100_Invitation Letter_8July2022.pdf
MA-0222-2022_RER9153-2204100_Information Sheet_8July2022.pdf
MA-0222-2022_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022