Medzinárodné Akcie

TM on Back End of the Fuel Cycle Considerations for Small Modular Reactors

Názov akcie: TM on Back End of the Fuel Cycle Considerations for Small Modular Reactors

Dátum konania od: 20.09.2022

Dátum konania do: 23.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 22.07.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Back End of the Fuel Cycle Considerations for Small Modular Reactors

Prílohy:

MA-0220-2022_22-02596E.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022