Medzinárodné Akcie

International Workshop for Integrated Regulatory Review Service Team Leaders

Názov akcie: International Workshop for Integrated Regulatory Review Service Team Leaders

Dátum konania od: 09.10.2023

Dátum konania do: 10.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 31.07.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: International Workshop for Integrated Regulatory Review Service Team Leaders

Prílohy:

MA-0219-2023_23-02019E_NV.pdf
MA-0219-2023_23-02019E_Encl.pdf

Updated: 22.08.2023