Medzinárodné Akcie

International Workshop on Lessons Learned from Integrated Regulatory Review Service Missions

Názov akcie: International Workshop on Lessons Learned from Integrated Regulatory Review Service Missions

Dátum konania od: 11.10.2023

Dátum konania do: 12.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 31.07.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: International Workshop on Lessons Learned from Integrated Regulatory Review Service Missions

Prílohy:

MA-0218-2023_23-02022E_NV.pdf
MA-0218-2023_23-02022E_Encl.pdf

Updated: 22.08.2023