Medzinárodné Akcie

TM on Landmark Experiments at Underground Research Facilities

Názov akcie: TM on Landmark Experiments at Underground Research Facilities

Dátum konania od: 30.10.2023

Dátum konania do: 03.11.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 20.07.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný. Na uvedednom podujatí sa možno zúčastniť aj virtuálne.

Subjekt: TM on Landmark Experiments at Underground Research Facilities

Prílohy:

MA-0217-2023_23-01954E_NV.pdf
MA-0217-2023_23-01954E_Encl.pdf

Updated: 22.08.2023