Medzinárodné Akcie

TM on Advances in High Temperature Processes for Hydrogen Production with Nuclear Energy

Názov akcie: TM on Advances in High Temperature Processes for Hydrogen Production with Nuclear Energy

Dátum konania od: 05.09.2023

Dátum konania do: 08.09.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 23.06.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný. Na uvedenom podujatí sa môžete zúčastniť aj virtuálne.

Subjekt: TM on Advances in High Temperature Processes for Hydrogen Production with Nuclear Energy

Prílohy:

MA-0216-2023_23-02003E_NV.pdf
MA-0216-2023_23-02003E_Encl.pdf

Aktualizácia: 16.05.2023