Medzinárodné Akcie

TM of the Coordinators of the Nuclear Fuel Cycle Facilities Information System to Discuss Operating Experience of Nuclear Fuel Cycle Facilities

Názov akcie: TM of the Coordinators of the Nuclear Fuel Cycle Facilities Information System to Discuss Operating Experience of Nuclear Fuel Cycle Facilities

Dátum konania od: 22.08.2023

Dátum konania do: 25.08.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 05.07.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM of the Coordinators of the Nuclear Fuel Cycle Facilities Information System to Discuss Operating Experience of Nuclear Fuel Cycle Facilities

Prílohy:

MA-0214-2023_Slovak-EVT2205073.pdf
MA-0214-2023_Information Sheet-Final (003).pdf
MA-0214-2023_Form A EVT2205073.pdf
MA-0214-2023_Form B EVT2205073.pdf
MA-0214-2023_Form C EVT2205073.pdf

Aktualizácia: 12.05.2023