Medzinárodné Akcie

Training Workshop on the Operation and Maintenance of Electrostatic Accelerators and Associated Instrumentation

Názov akcie: Training Workshop on the Operation and Maintenance of Electrostatic Accelerators and Associated Instrumentation

Dátum konania od: 05.12.2022

Dátum konania do: 09.12.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 19.08.2022

Miesto konania: Johannesburg, South Africa

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Training Workshop on the Operation and Maintenance of Electrostatic Accelerators and Associated Instrumentation

Prílohy:

MA-0214-2022_22-02732E_NV.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022