Medzinárodné Akcie

Workshop on Methods for Radiological and Environmental Impact Assessment (MEREIA)

Názov akcie: Workshop on Methods for Radiological and Environmental Impact Assessment (MEREIA)

Dátum konania od: 18.09.2023

Dátum konania do: 22.09.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 28.07.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Workshop on Methods for Radiological and Environmental Impact Assessment (MEREIA)

Prílohy:

MA-0213-2023_23-01796E_NV.pdf
MA-0213-2023_23-01796E_Encl.pdf

Aktualizácia: 12.05.2023