Medzinárodné Akcie

TM on the Optimization of Protection of Advanced Reactors Against External Hazards

Názov akcie: TM on the Optimization of Protection of Advanced Reactors Against External Hazards

Dátum konania od: 28.11.2022

Dátum konania do: 02.12.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 02.09.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Optimization of Protection of Advanced Reactors Against External Hazards

Prílohy:

MA-0212-2022_22-02713E_NV.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022