Medzinárodné Akcie

TM of the International Low Level Waste Disposal Network (DISPONET) on Recent Experiences, Good Practices and Lessons Learned in the Disposal of Low Level Waste

Názov akcie: TM of the International Low Level Waste Disposal Network (DISPONET) on Recent Experiences, Good Practices and Lessons Learned in the Disposal of Low Level Waste

Dátum konania od: 09.10.2023

Dátum konania do: 13.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 20.06.2023

Miesto konania: Manchester, UK

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM of the International Low Level Waste Disposal Network (DISPONET) on Recent Experiences, Good Practices and Lessons Learned in the Disposal of Low Level Waste

Prílohy:

MA-0211-2023_23-01794E_NV.pdf
MA-0211-2023_23-01794E_Encl.pdf

Updated: 22.08.2023