Medzinárodné Akcie

Third Annual Meeting of the Network of Front Line Officers

Názov akcie: Third Annual Meeting of the Network of Front Line Officers

Dátum konania od: 04.10.2022

Dátum konania do: 06.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 15.07.2022

Miesto konania: Kuala Lumpur, Malaysia

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Third Annual Meeting of the Network of Front Line Officers

Prílohy:

MA-0211-2022_22-02467E_NV.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022