Medzinárodné Akcie

RW on the Implementation of the IAEA Safety Standards on Radiation Protection in Medical Exposure

Názov akcie: RW on the Implementation of the IAEA Safety Standards on Radiation Protection in Medical Exposure

Dátum konania od: 03.07.2023

Dátum konania do: 07.07.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 16.05.2023

Miesto konania: Tashkent, Republic of Uzbekistan

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: RW on the Implementation of the IAEA Safety Standards on Radiation Protection in Medical Exposure

Prílohy:

MA-0210-2023_Invitation Letter ME-RER9157-2302517.doc.pdf
MA-0210-2023_Information Sheet ME-RER9157-2302517.doc.pdf
MA-0210-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 09.05.2023