Medzinárodné Akcie

Interregional Training Course on Establishing Arrangements and Capabilities for Emergency Preparedness and Response

Názov akcie: Interregional Training Course on Establishing Arrangements and Capabilities for Emergency Preparedness and Response

Dátum konania od: 04.09.2022

Dátum konania do: 09.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 11.07.2022

Miesto konania: Texas, USA

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Interregional Training Course on Establishing Arrangements and Capabilities for Emergency Preparedness and Response

Prílohy:

MA-0210-2022_EVT2202413 Invitation Letter.pdf
MA-0210-2022_EVT2202413 EPR Training Course.pdf
MA-0210-2022_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022