Medzinárodné Akcie

RW on Evaluation and Finalization of Intercomparison Exercise on Radioanalytical Analysis of NORMS Samples

Názov akcie: RW on Evaluation and Finalization of Intercomparison Exercise on Radioanalytical Analysis of NORMS Samples

Dátum konania od: 05.07.2023

Dátum konania do: 07.07.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 17.05.2023

Miesto konania: Ankara, Turkiye

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: RW on Evaluation and Finalization of Intercomparison Exercise on Radioanalytical Analysis of NORMS Samples

Prílohy:

MA-0209-2023_Invitation Letter ME-RER9155-2301382.pdf
MA-0209-2023_Information-Sheet ME-RER9155-2301382.pdf
MA-0209-2023_Using-InTouch-Plus.pdf

Aktualizácia: 05.05.2023