Medzinárodné Akcie

TM on the Safety Implications of the Use of Artificial Intelligence in NPPs

Názov akcie: TM on the Safety Implications of the Use of Artificial Intelligence in NPPs

Dátum konania od: 16.10.2023

Dátum konania do: 20.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 21.07.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the Safety Implications of the Use of Artificial Intelligence in NPPs

Prílohy:

MA-0208-2023_23-01784E_NV.pdf
MA-0208-2023_23-01784E_Encl.pdf

Updated: 22.08.2023