Medzinárodné Akcie

Workshop on Characterization and Monitoring to Support the Management of Radioactively Contaminated Land

Názov akcie: Workshop on Characterization and Monitoring to Support the Management of Radioactively Contaminated Land

Dátum konania od: 10.10.2022

Dátum konania do: 14.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 03.08.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Workshop on Characterization and Monitoring to Support the Management of Radioactively Contaminated Land

Prílohy:

MA-0208-2022_22-02644E_NV.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022