Medzinárodné Akcie

TM on Decommissioning of Fuel Cycle Facilities

Názov akcie: TM on Decommissioning of Fuel Cycle Facilities

Dátum konania od: 19.06.2023

Dátum konania do: 23.06.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 22.05.2023

Miesto konania: Cherbourg, France

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Decommissioning of Fuel Cycle Facilities

Prílohy:

MA-0207-2023_23-01750E_NV.pdf
MA-0207-2023_23-01750E_Encl.pdf

Aktualizácia: 03.05.2023