Medzinárodné Akcie

Annual Meeting of the Regulatory Forum for Safety of Uranium Production and Naturally Occuring Radioactive Materials

Názov akcie: Annual Meeting of the Regulatory Forum for Safety of Uranium Production and Naturally Occuring Radioactive Materials

Dátum konania od: 24.07.2023

Dátum konania do: 28.07.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 19.05.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Annual Meeting of the Regulatory Forum for Safety of Uranium Production and Naturally Occuring Radioactive Materials

Prílohy:

MA-0206-2023_23-01392E_NV.pdf
MA-0206-2023_23-01392E_Encl.pdf

Aktualizácia: 03.05.2023