Medzinárodné Akcie

ITC on State Systems of Accounting for and Control of Nuclear Material

Názov akcie: ITC on State Systems of Accounting for and Control of Nuclear Material

Dátum konania od: 28.11.2022

Dátum konania do: 09.12.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 20.07.2022

Miesto konania: Tokai-mura, Ibaraki Prefecture, Japan

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: ITC on State Systems of Accounting for and Control of Nuclear Material

Prílohy:

MA-0206-2022_22-02593E.pdf

Aktualizácia: 28.11.2022