Medzinárodné Akcie

TM on Cost-Benefit Analysis of New Nuclear Projects

Názov akcie: TM on Cost-Benefit Analysis of New Nuclear Projects

Dátum konania od: 23.10.2023

Dátum konania do: 27.10.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 23.06.2023

Miesto konania: Abu Dhabi, United Arab Emirates

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Cost-Benefit Analysis of New Nuclear Projects

Prílohy:

MA-0205-2023_22-04168E_NV.pdf
MA-0205-2023_22-04168E_Encl.pdf

Updated: 22.08.2023