Medzinárodné Akcie

Inholland Academy’s VMAT Treatment Planning Course under the project “Enhancing Radiotherapy Delivery Through Improved Use of Advanced Dosimetry and Radiotherapy Techniques”

Názov akcie: Inholland Academy’s VMAT Treatment Planning Course under the project “Enhancing Radiotherapy Delivery Through Improved Use of Advanced Dosimetry and Radiotherapy Techniques”

Dátum konania od: 30.08.2024

Dátum konania do: 28.02.2025

Uzávierka ÚJD SR do: 23.07.2024

Miesto konania: Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Inholland Academy's VMAT Treatment Planning Course under the project "Enhancing Radiotherapy Delivery Through Improved Use of Advanced Dosimetry and Radiotherapy Techniques"

Prílohy:

MA-0204-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0204-2024_EVT2404454 Invitation and Course Information.pdf

Aktualizácia: 11.07.2024