Medzinárodné Akcie

21st INPRO Dialogue Forum on the Deployment of Small Modular Reactor Projects and Technologies to Support the Sustainable Development Goals

Názov akcie: 21st INPRO Dialogue Forum on the Deployment of Small Modular Reactor Projects and Technologies to Support the Sustainable Development Goals

Dátum konania od: 28.08.2023

Dátum konania do: 01.09.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 19.06.2023

Miesto konania: Saint Petersburg, Russian Federation

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: 21st INPRO Dialogue Forum on the Deployment of Small Modular Reactor Projects and Technologies to Support the Sustainable Development Goals

Prílohy:

MA-0204-2023_23-01762E_NV_MSs.pdf
MA-0204-2023_23-01762E_Encl_MSs.pdf

Aktualizácia: 03.05.2023