Medzinárodné Akcie

Workshop on the Management of Spent Fuel, Radioactive Waste, and Decommissioning in SMR – Advanced Reactor Technologies

Názov akcie: Workshop on the Management of Spent Fuel, Radioactive Waste, and Decommissioning in SMR – Advanced Reactor Technologies

Dátum konania od: 07.11.2022

Dátum konania do: 10.11.2022

Miesto konania: Otawa, Canada

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Pre informáciu.

Subjekt: Workshop on the Management of Spent Fuel, Radioactive Waste, and Decommissioning in SMR - Advanced Reactor Technologies

Prílohy:

MA-0204-2022_Workshop on the Management of SF, Radioactive Waste, and Decommissioning in SMR_Advanced Reactor Technologies.rtf

Aktualizácia: 30.06.2022