Medzinárodné Akcie

International Conference on Stakeholder Engagement for Nuclear Power Programmes

Názov akcie: International Conference on Stakeholder Engagement for Nuclear Power Programmes

Dátum konania od: 26.05.2025

Dátum konania do: 30.05.2025

Uzávierka ÚJD SR do: 02.12.2024

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: International Conference on Stakeholder Engagement for Nuclear Power Programmes

Prílohy:

MA-0203-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0203-2024_24-02684E_Encl.pdf
MA-0203-2024_24-02684E_NV_MSs.pdf

Aktualizácia: 11.07.2024