Medzinárodné Akcie

International Training Course on Nuclear Forensics Methodologies

Názov akcie: International Training Course on Nuclear Forensics Methodologies

Dátum konania od: 14.10.2024

Dátum konania do: 25.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 22.07.2024

Miesto konania: Karlsruhe, Germany

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: International Training Course on Nuclear Forensics Methodologies

Prílohy:

MA-0202-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0202-2024_24-01598E_Encl.pdf
MA-0202-2024_24-01598E_NV.pdf

Aktualizácia: 10.07.2024