Medzinárodné Akcie

Tenth Meeting of the Working Group on Radioactive Material Security

Názov akcie: Tenth Meeting of the Working Group on Radioactive Material Security

Dátum konania od: 10.10.2022

Dátum konania do: 14.10.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 08.07.2022

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Tenth Meeting of the Working Group on Radioactive Material Security

Prílohy:

MA-0201-2022_22-02436E_NV_MSs.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022