Medzinárodné Akcie

Regional Workshop on Radiation Processing Dosimetry with Focus on Uncertainties Measurement and Digital Oscillometric Evaluation of Electronic Control Box Dosimeters

Názov akcie: Regional Workshop on Radiation Processing Dosimetry with Focus on Uncertainties Measurement and Digital Oscillometric Evaluation of Electronic Control Box Dosimeters

Dátum konania od: 14.10.2024

Dátum konania do: 18.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 02.08.2024

Miesto konania: Budapest, Hungary

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Regional Workshop on Radiation Processing Dosimetry with Focus on Uncertainties Measurement and Digital Oscillometric Evaluation of Electronic Control Box Dosimeters

Prílohy:

MA-0200-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0200-2024_INVITATION.pdf
MA-0200-2024_Information Sheet.pdf

Aktualizácia: 10.07.2024