Medzinárodné Akcie

TM on the High Temperature Processing of Radioactive Waste

Názov akcie: TM on the High Temperature Processing of Radioactive Waste

Dátum konania od: 17.07.2023

Dátum konania do: 21.07.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 22.05.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on the High Temperature Processing of Radioactive Waste

Prílohy:

MA-0200-2023_RER9154 – Vienna, 17 – 21 July 2023.rtf
MA-0200-2023_RER9154 - Information Sheet.pdf

Aktualizácia: 25.04.2023