Medzinárodné Akcie

ITC on Regulatory Functions for the Security of Nuclear Material, Nuclear Facilities and Associated Activities

Názov akcie: ITC on Regulatory Functions for the Security of Nuclear Material, Nuclear Facilities and Associated Activities

Dátum konania od: 12.09.2022

Dátum konania do: 23.09.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 04.07.2022

Miesto konania: Rawalpindi, Pakistan

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: ITC on Regulatory Functions for the Security of Nuclear Material, Nuclear Facilities and Associated Activities

Prílohy:

MA-0200-2022_22-02605E_NV.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022