Medzinárodné Akcie

International Training Course on Control of Nuclear Material in Use, Storage and Movement

Názov akcie: International Training Course on Control of Nuclear Material in Use, Storage and Movement

Dátum konania od: 04.11.2024

Dátum konania do: 08.11.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 24.08.2024

Miesto konania: Budapest, Hungary

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: International Training Course on Control of Nuclear Material in Use, Storage and Movement

Prílohy:

MA-0199-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0199-2024_24-02676E_Encl.pdf
MA-0199-2024_24-02676E_NV.pdf

Aktualizácia: 10.07.2024