Medzinárodné Akcie

IC on the Safety of RAW Management, Decommissioning, Environmental Protection and Remediation: Ensuring Safety and Enabling Sustainability

Názov akcie: IC on the Safety of RAW Management, Decommissioning, Environmental Protection and Remediation: Ensuring Safety and Enabling Sustainability

Dátum konania od: 06.11.2023

Dátum konania do: 10.11.2023

Uzávierka ÚJD SR do: 15.05.2023

Miesto konania: Vienna, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Nominácie zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém.

Subjekt: IC on the Safety of RAW Management, Decommissioning, Environmental Protection and Remediation: Ensuring Safety and Enabling Sustainability

Prílohy:

MA-0199-2023_CN318_EVT2102343 - Key deadlines.rtf
MA-0199-2023_CN-318_EVT2102343.pdf

Updated: 22.08.2023