Medzinárodné Akcie

TM on Climate Change Mitigation – The Role of Nuclear Energy in Reaching Net Zero

Názov akcie: TM on Climate Change Mitigation – The Role of Nuclear Energy in Reaching Net Zero

Dátum konania od: 22.08.2022

Dátum konania do: 25.08.2022

Uzávierka ÚJD SR do: 08.07.2022

Miesto konania: Virtual Event

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: TM on Climate Change Mitigation - The Role of Nuclear Energy in Reaching Net Zero

Prílohy:

MA-0198-2022_22-02493E_NV_MSs.pdf

Aktualizácia: 30.06.2022